Virksomhedsspillet: Dig, Mig & Os

Et spil med henblik på øget synergi og udnyttelse af det sande potientiale
Processen bringer en gruppe af ledere til at være en reel ledergruppe, der udnytter synergien og individernes styrker, og, som langt mere effektivt, løfter opgaver i fællesskab, og er tro mod gruppens beslutninger i tale og udførelse (adfærd). Processen benyttes ligeledes til at bringe en afdeling sammen til en mere integreret enhed, således at samarbejdet og styrkerne på tværs i teamet udnyttes bedre mod bedre opnåelse af fælles mål.

Processen starter med, at du/I får indblik i:

 • Processen fra sanseindtryk til adfærd
 • Hvad, og hvordan, du tænker
 • Dine tankemønstre (er de hensigtsmæssige for dig?)
 • Dine følelser og hvad der skaber dem
 • Hvordan du bringer dig i ”den positive zone”
 • Hvordan du motiverer dig selv
 • Hvordan du påvirker og styrer din egen mentale tilstand
 • Værdien af at udnytte dine sociale færdigheder bedre.

Herefter udvides fokus på udvalgte succesfærdigheder – med udspring i den kognitive adfærdsterapis 71 sociale færdigheder. Du få værktøjer til brug for “Den intelligente Samtale” samt kommunikation til andre menneskers tanker og følelser. Specielt for ledergrupper sætter vi ovenstående i perspektiv til ledelsesbegrebet “Kognitiv Behovsledelse” ©.

Gruppen vil blive udfordret på uhensigtsmæssige holdninger og tankegange, og vil blive inspireret til åben og positiv adfærd i samarbejdet på vejen mod fremtidens udfordringer og muligheder. På den baggrund spilles selve spillet “Dig, Mig & Os”.

Spillet består af en række spørge- og fortællekort, der vil udfordre dig og dine kolleger på en række faglige og personlige områder med henblik på at opbygge indsigt, selvtillid og optimal mental præstationstilstand. Undervejs får du rig lejlighed til at afprøve dine sociale og kommunikative færdigheder.

Alle spørgsmål, øvelser og udfordring af vaner, holdninger og underbevidsthed har kun én eneste hensigt; At få det bedste frem i din gruppe – og i dig!

Typiske temaer
 

 • Helhed før enhed (holistisk tankegang)
 • Mission og vision (identitet)
 • Strategi og mål (effektiv forankring)
 • Kommunikation/formidling
 • Planlægning og Ressource udnyttelse
 • Teamånd
 • Værdier og kultur
 • Samarbejde på tværs
 • God ledelse
 • Gejst og stolthed.