Medarbejderudvikling

Hvordan er jeres organisations mentale tilstand i øjeblikket? Og hvor ved I det fra?
Ledere har ansvar for at tilsikre så optimale rammebetingelser for medarbejdere som muligt herunder at dække behovene for ledelse, skabe rammerne for en god trivsel og kultur. Vi kan også kalde det at sikre en optimeret mental tilstand i organisationen.

Hvordan er jeres organisations mentale tilstand i øjeblikket? Og hvor ved I det fra?

Medarbejdere har også et eget ansvar i dagligdagen for at sikre positiv trivsel, hensigtsmæssig adfærd og øgede resultater. Medarbejdere har blandt andet ansvar for at søge den information, de mangler, udøve hensigtsmæssige kommunikation hinanden imellem, konfliktminimere i dagligdagen og opnå synergi i samarbejdet på tværs.

For at kunne og ville tage dét ansvar hinanden imellem, kræver det, at medarbejdere i første omgang blive gode til at vinde deres ”egne interne kampe”, altså være god til at coache sig selv mentalt. Hvor gode er jeres medarbejdere til det i dag?

Hvad kunne I opnå, hvis jeres medarbejdere faktisk havde de oven for nævnte kompetencer – og udnyttede dem?

Mentalfokuseret udvikling

Det kræver en række personlige kompetencer, og det kræver ikke mindst den mentale styrke til at kunne bryde egne uhensigtsmæssige vaner og indføre nye og mere hensigtsmæssige adfærdsmønstre, til gavn og glæde for sig selv og kollegerne

I udviklingsforløb for medarbejdere bliver der lagt vægt på, at medarbejderne opnår;

  • mental fokus på sig selv, og han/hendes påvirkning af omgivelserne (eksternt overfor kunderne og internt kollegaer).
  • øgede færdigheder i at mental coache sig selv, så han/hun kan være bedst, når det gælder og dermed udnytte sine kompetencer optimalt.
  • øgede kompetencer i at øge motivationen af sig selv og andre.
  • øget bevidsthed om, og færdigheder i, at arbejde med tanker og følelser, som er styrende for både medarbejderens egen- og andres adfærd.
  • forøget færdighed i at mental coache kollegaer, så kollegaerne opnår en bedre præstationstilstand.
  • at få medarbejdernes tanker og følelser udfordret og bearbejdet under forløbet, så uhensigtsmæssig vanetænkning kan blive ændret til mere positiv, værdiskabende og mulighedsfokuseret tænkning.
  • øget færdighed i at sikre, at medarbejderne bliver mere helheds- og løsningsorienteret.
  • værktøjer til, og øget færdighed i, konfliktminimering og håndtering af konflikter.

  • øget indsigt i deres egne ”sociale færdigheder” og kompetencer samt mental styrke til at udvikle sig selv på disse.

Strategiforankring

Lederudvikling

Salgsudvikling

Medarbejderudvikling