Virksomhedsspillet: Goldmind

Et spil om hensigstmæssig adfærd

Spillet bliver nøje tilrettelagt til jeres specifikke behov for udbytte af processen. Det giver deltagerne en oplevelse med en række værdifulde aha-oplevelse, ”følt indlæring” og humor – alt sammen effektive elementer i læringsprocesser.

Temaet er et Western-miljø med en guldmine, hvor dét, det gælder om, er at udvinde så meget guld som muligt. Til det formål skal deltagerne, i grupper, planlægge mål og strategi, samt eksekvere efterfølgende.

Vi får deltagerne til at opleve konsekvenserne af de fejl, som de laver i spillet, samt udbyttet af at have handlet anderledes. Vi drager paralleller fra spillet direkte til jeres hverdag. Spillet får deltagerne til, på en sjov og interaktiv måde, at forstå, værdiopleve og efterfølgende bruge det, som de har lært samt opleve, at der kan være stor forskel på, hvad de ved og kan, og hvad de ender med at udføre.

Målet er, at deltagerne bliver motiveret til at ændre de holdninger og den adfærd, der ikke længere er hensigtsmæssig for opnåelse af fremtidens målsætninger, samt at give deltagerne redskaber til opnåelse af endnu mere positiv og mulighedsfokuseret tænkning. Deltagernes vaner, holdninger og overbevisninger udfordres således undervejs.

Processen / spillet kan indeholde flere variationer af temaer, som sættes sammen efter ønsket om værdi og udbytte af processen, og er typisk et dagsarrangement.

Typiske temaer

 

  • Helhed før enhed (holistisk tankegang)
  • Mission og vision (identitet)
  • Strategi og mål (effektiv forankring)
  • Kommunikation/formidling
  • Planlægning og ressourceudnyttelse
  • Teamånd
  • Værdier og kultur
  • Samarbejde på tværs
  • God ledelse
  • Gejst og stolthed.