Ledertræning og udvikling

Udvikling af ledere der kan ses og mærkes

I MEYER-MUNK skabte vi fra starten en ledelsesfilosofi, der, i modsætning til mange kendte ”mekaniske” ledelsesredskaber, har fokus på behovet for ledelse. En filosofi der dækker to grundlæggende behov for ledelse – virksomhedens behov og medarbejdernes behov. Vi benytter filosofien og de udviklede værktøjer i alle ledelsessammenhænge og kalder den – ”Behovsledelse” ©

Toplederudvikling

Mange mellemledere og medarbejdere oplever ikke helt, at topledergruppen fremstår samlet, stærk og ensartet. Dette udviklingsforløb er for topledere / topledergrupper, som ønsker i højere grad at blive anset som en reel ledergruppe fremfor ”en gruppe af ledere”. En gruppe, der iscenesætter virksomhedens vision og strategi klart og tydeligt, og ikke mindst optræder ensartet, er tro mod egne beslutninger, og dermed minimerer siloer i organisationen. En topledergruppe der skaber og sætter rammerne for vinderkultur, gejst, stolthed og mental styrke ud i organisationen.

Det kræver en række kompetencer, og det kræver ikke mindst den mentale styrke til at kunne bryde uhensigtsmæssige vaner og indføre nye og mere hensigtsmæssige lederadfærdsmønstre.

Mere om toplederudvikling

Vores udviklingsforløb for topledere starter typisk med, at vi udfordrer dig og din gruppe på virksomhedens vision og strategier herunder, hvor effektivt indholdet og budskaberne er blevet ”iscenesat” – både over for markedet og internt. Vi hjælper med at udvikle og definere de rammer, der skal sikre, at mellemledere og medarbejdere tænker og handler i “helhed før enhed” for derigennem at minimere eller undgå silotænkning, suboptimering og “egne kongeriger”.

Hvad ”god ledelse” bør være, hos netop jer, er ligeledes et område, som vi bearbejder.

Tænk eksempelvis over:

Husker du/I selv at være leder i det omfang og med det indhold, der skal til, for at bringe mellemledere og organisation i en optimal mental præstationstilstand? Hvordan gør I det?
Ved du/I, hvor gode I er til at dække mellemledernes personlige behov for ledelse?
Hvor, hvornår og hvordan træner I i ledelse?
Hvordan oplever organisationen din topledergruppe? Som en gruppe af forskellige ledere, eller som en ledergruppe med klare fælles budskaber?
Hvor gode er I til at ”spille hinanden gode”?
Er din/jeres gruppe mentalt klar (og har modet) til at fungere som én homogen gruppe, der udnytter hinandens styrker?

Er alle gruppens medlemmer tro og loyal mod gruppens beslutninger i ord og handling?
Fortæller din organisation dig, hvad de mener, du gerne vil høre, så du kan træffe de rigtige beslutninger?

Vores uddannelsesforløb er designet til at sikre de mest hensigtsmæssige svar på eksempelvis ovenstående spørgsmål.

Ledertræning og udvikling

Mange ledere / ledergrupper kæmper en dagligdag med stigende pres af opperationelle opgaver og ”brandslukninger”. Effekten er, at de ikke tager sig tiden til reel ledelse – med direkte effekt på medarbejdernes trivsel, adfærd og resultater.

Ledertræning og udvikling hos MEYER-MUNK er designet til at ændre fokus, så den primære ledelsestid bruges til;

 • at udvikle organisationen, så medarbejderne bliver mere produktive.
 • at udvikle organisationen, så medarbejderne bliver mere effektive.
 • at sætte organisationen og medarbejderne i en optimal mental.
 • præstationstilstand.
 • Hvis alle ledere i jeres organisation kunne og gjorde dette – hvad ville resultatet så blive?
Mere om ledertræning og udvikling
Dette udviklingsforløb har fokus på den optimale lederadfærd, som dækker både virksomhedens og medarbejdernes reelle behov for ledelse. Det kræver en række kompetencer, og det kræver ikke mindst den mentale styrke til at kunne bryde uhensigtsmæssige vaner og indføre nye og mere hensigtsmæssige lederadfærdsmønstre.

I dette uddannelsesforløb er der lagt vægt på forståelse for og opnåelse af:

 • mental fokus på dig selv, dit lederskab og din påvirkning af omgivelserne (eksternt, lederkollegaer og medarbejderne).
 • øgede færdigheder i at mental coache dig selv, så du kan være bedst, når det gælder og dermed udnytte dine ledelseskompetencer optimalt.
 • øget bevidsthed om, og færdighed i, at arbejde med tanker og følelser, som er styrende for både din egen og andres adfærd.
 • øgede færdigheder i at mental coache kolleger og medarbejdere til en optimal præstationstilstand.
 • at få dine tanker og følelser udfordret og bearbejdet under forløbet, så uhensigtsmæssig vanetænkning kan blive ændret til mere positiv, værdiskabende og mulighedsfokuseret tænkning.
 • viden og færdigheder i de nødvendige ledelsesmæssige ”teknikker” inden for øget motivation, udvikling samt mental styrkelse af organisationens og medarbejdernes mentale tilstand.
 • øget færdighed i at sikre, at organisationen bliver mere helheds- og løsningsorienteret.
 • værktøjer til, og øget færdighed i, konfliktminimering og håndtering af konflikter.
 • udvidede færdigheder i at effektivisere omsætning af strategier til mental accept og forankring i organisationen (Europæiske undersøgelser viser, at over 80% af strategier reelt ikke lever uden for direktionslokalet).

Strategiforankring

Lederudvikling

Salgsudvikling

Medarbejderudvikling