Strategi- og kulturforankring

80% af alle virksomhedsstrategier kommer reelt set ikke ret meget længere end til direktionslokalet

En europæisk undersøgelse fra CBS blandt 1.000 virksomheder dokumenterer, at 80 % af de udarbejdede virksomhedsstrategier reelt set ikke kommer ret meget længere end til direktionslokalet. Grunden til det er ofte uvished om retning, usikkerhed om indhold samt tvivl om rammerne for egen succes hos dem, der skal udføre strategierne i dagligdagen.

Det er vores erfaring fra mange gennemførte strategiprocesser, at der kan tages nok så mange ”mekaniske” implementeringsprocesser i brug, men de har begrænset effekt, hvis de involverede ikke tror, at de kan lykkes, eller har modet til at forsøge/eksekvere opnås det fulde udbytte ikke.

Strategiuddannelsesforløbene fra MEYER-MUNK går længere og dybere, og er optimeret mod, at din virksomhedsstrategi er så mentalt forankret, at du bliver én af de 20%, som får strategierne til at leve i hele organisationen.

Mental forankring af strategier, værdier og kultur.

De fleste virksomheder arbejder med deres mission, vision og strategi. Eller omformuleret: Hvorfor er vi her? Hvor skal vi hen? Og hvordan kommer vi derhen?

Mange strategier er udarbejdet professionelt – af et godt hjerte – og giver måske både mening og værdi for dem, der har bragt den til verden. Udover at anvise vejen til målet (visionen) for alle i organisationen, skal strategien sætte rammerne for, hvad organisationen, afdelingen og de enkelte ansatte, skal gøre i deres dagligdag for at være en succes. Målet er at skabe overblik, engagement og resultater gennem samarbejde, gejst, stolthed og ansvarlighed.

Hvor godt forankret oplever du, at strategierne er i din virksomhed?

Det kræver stærke og effektive kommunikative færdigheder at sikre netop dette – hvilket er de fleste strategiforankringers akilleshæl. Sidste gang du kommunikerede en plan til dine medarbejdere – modtog de? forstod de? værdioplevede de? accepterede de? – og hvordan ved du, om de gjorde det?

Ved du selv, hvad du helt konkret skal gøre for at være en succes? – Er din egen leder enig? – Og ved dine medarbejdere, hvad de skal gøre for at være en succes?

At kende svaret på disse spørgsmål er essentielt for, om strategierne fører til de rigtige handlinger. Det er yderst vigtigt for din motivation, at du forstår og værdioplever de mål, og kravene til den adfærd, der optimalt leder dig til målet, samt hvilke ressourcer du skal have til rådighed for at kunne udføre lige netop dén adfærd. Herudover skal du have en stærk overbevisning om, at du vil lykkedes, og oparbejdet modet til at eksekvere – altså en stærk mental præstationstilstand.

Et strategiuddannelsesforløb fra MEYER-MUNK arbejder operationelt og systematisk med den organisatoriske strategiforankring i topledelsen, hos mellemlederne og hos medarbejderne. Forløbet ender ud med konkrete handlingsplaner på alle niveauer, der alle understøtter strategien.

I processen opnår I samtidig en stærk holdånd og kultur, hvor I er overbeviste om, at I vil lykkes, og har modet til at handle og dermed “gøre en forskel”.

Strategiforankring

Lederudvikling

Salgsudvikling

Medarbejderudvikling